Проект E-mobility на Елдрайв ЕАД

Електромобили под наем и зарядни станции за електромобили. Проектът цели популяризиране ползването на електромобили, което би подобрило значително градската среда заради липсата на вредни газове и прахови частици и намаления шум.

Етап В процес на реализация

Стойност на проекта 900 хил. лева