Ремонт на Фестивалния и конгресен център

Проектът включва инвестиции в мерки, които да подобрят енергийната ефективност на сградата и ремонт на някои от по-малките зали в комплекса, което би подобрило тяхната функционалност и комфорт.

 

Етап Идея