Ремонт и модернизация на централния градски пазар

Пазар Стара Загора преди модернизацията

Пазар Стара Загора преди модернизацията

Пазар Стара Загора преди модернизацията

Пазар Стара Загора преди модернизацията

Central Municipal Marketplace in Stara Zagora 3

Кадър от проекта за модернизация на пазар Стара Загора

Central Municipal Marketplace in Stara Zagora 2

Кадър от проекта за модернизация на пазар Стара Загора

Пазар СтарКадър от проекта за модернизация на пазар Стара Загораа Загора след модернизацията

Пазар СтарКадър от проекта за модернизация на пазар Стара Загораа Загора след модернизацията

Проектът е за реконструкция на централния общински пазар в Стара Загора – най-големият и посещаван пазар в града. Той се намира в самия център и е специализиран в търговията с пресни плодове и зеленчуци, и цветя.

В момента пазарът е открит – незащитен от атмосферните условия, без вентилация и отопление, с остарели сергии от всякакви видове и размери. След реконструкцията пазарът ще бъде покрит с фина метална конструкция и затворен със стъклени витрини. Ще бъдат изградени нови електрическа и ВиК мрежи, ще има вентилация и отопление, размерът и видът на сергиите ще бъдат уеднаквени и цялостният облик и атрактивността на пазара значително ще се подобрят.

Етап Завършен

Стойност на проекта 1 380 000 Евро

Инвеститор Община Стара Загора

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Степен на проектна готовност Проектът е изпълнен