Реконструкция на зоопарк

Изглед на зоопарка в настоящия му вид

Изглед на зоопарка в настоящия му вид

Колаж с гледки от зоопарка

Колаж с гледки от зоопарка

Изглед на зоопарка в настоящия му вид

Изглед на зоопарка в настоящия му вид

A collage of some view from the ZooСъздадена през 1957 година, зоологическата градина на Стара Загора е разположена в живописна част от парк „Аязмото“ на територия от 240 000 кв. м. Зоопаркът е дом на повече от 450 животни от 80 вида – бозайници, птици и земноводни.

Целта на реконструкцията е да бъде подобрена средата на обитание за животните, така че да бъдат покрити както българските законови изисквания, така и европейските стандарти за отглеждане на животни в зоологически градини, а също и да се подобри цялостната визия и привлекателността на зоопарка.

Етап Идея

Инвеститор Община Стара Загора

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: „Социална инфраструктура” и Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Степен на проектна готовност Предпроектно проучване