Реконструкция на „Юнашки салон”

Юнашки салон

Поглед към Юнашки салон отвън преди реставрацията

Юнашки Салон_2

Поглед към Юнашки салон отвън преди реставрацията

Юнашки салон_3

Интериорен изглед на Юнашки салон преди реставрацията

Юнашки сало_4

Интериорен изглед на Юнашки салон преди реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Интериорен изглед на Юнашки салон след реставрацията

Реконструкция на Юнашки салон, Варна – спортно съоръжение, разположено в непосредствена близост до Катедралата и собственост на Национална спортна база ЕАД (НСБ).

Сградата с уникалните и дървени орнаменти и колони е построена през 1910 г. и е сертифицирана като паметник на културата и архитектурата от 1982 г. Салонът се състои от спортна зала за тренировъчни цели и търговски помещения, които са предназначени за отдаване под наем. Към 2013г. сградата е изоставена и необитаема и се нуждае от цялостно обновление.

„Юнашки салон“ е признат за първото спортно съоръжение в града, като по този начин проектът отива далеч отвъд стандартна реконструкция на сградата.

Целта на проекта е да се възстанови имота в строго съответствие със закона за защита на културните паметници, което изисква запазване на фасадата и позволява строително-монтажни работи само във вътрешността на сградата. Салонът е изцяло обновен и като такъв подходящ за спортни и други събития, а прилежащите търговски площи са разширени и модернизирани. Малка изложба в чест на спортните постижения на Варна е разположена във фоайето.

Проектът създава допълнителни възможности за местните хора за провеждане на професионални и любителски спортни събития и предоставя още едно многофункционално място за развлечения, културни и бизнес събития.

С финансовата подкрепа на JESSICA, реновираният Юнашки салон отвори врати на 18 декември 2015г.

Етап Завършен

Стойност на проекта BGN 1 800 000

Инвеститор Община Варна

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: „Социална инфраструктура”