Реконструкция на център с открити и закрити плувни басейни

Незавършена процедура за концесиониране или отдаване под наем

Целта на проекта е реконструкция на плувен комплекс в Парка на младежта на гр. Русе и превръщането му в модерен център за професионален и масов спорт и отдих.

Идеята е реконструираният комплекс да предлага плувни и плажни, здравни и рехабилитационни услуги, както и много и различни спортно-развлекателни дейности за всички посетители.

Етап Идея