Реконструкция на три класически сгради и превръщането им в модерни B&B

Външен вид на сграда преди превръщане в B&B

Външен вид на сграда преди превръщане в B&B

Външен вид на сграда преди превръщане в B&B

Външен вид на сграда преди превръщане в B&B

Външен вид на сграда преди превръщане в B&B

Външен вид на сграда преди превръщане в B&B

Очаквайте още информация!

 

 

Етап В процес на реализация

Стойност на проекта 2.4 млн. лева

Инвеститор Николай Събев