Реконструкция на стара банкова сграда на ул. „Олимпи Панов“ 12

Очаквайте повече информация скоро!

Етап Идея