Реконструкция на складово помещение за фирма Авто плюс

Изглед на складовото помещение на фирма Авто Плюс

Изглед на складовото помещение на фирма Авто Плюс

Изглед на складовото помещение на фирма Авто Плюс

Изглед на складовото помещение на фирма Авто Плюс

Причина за прекратяване на преговорите: изчерпване на риск лимити от страна на банката

 

Очаквайте повече информация!

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта 1.5 млн. лв