Реконструкция на производствени сгради на фирма АТЕ Пласт

Изглед от производствена сграда на АТЕ Пласт

Изглед от производствена сграда на АТЕ Пласт

Изглед от производствена сграда на АТЕ Пласт

Изглед от производствена сграда на АТЕ Пласт

Очаквайте повече информация!

Етап Идея

Стойност на проекта Около 500 хил. лева