Реконструкция на покрит плувен басейн

An example image_Indoor swimming pool

Визия от басейна в настоящ вид

Визия от сградата на басейна в настоящ вид

Визия от сградата на басейна в настоящ вид

Единственият покрит олимпийски басейн в града е разположен точно до езиковата гимназия „Ромен Ролан“. Реконструкцията цели значително да бъде подобрена енергийната ефективност на съоръжението, безопасността му, качеството на предоставяните услуги, както и цялостната визия на басейна.

Проектът ще стимулира плуването сред децата и ще даде възможност на всички привърженици на този спорт да го практикуват при много добри условия.

Етап Завършен

Стойност на проекта 2 800 000 лева

Инвеститор Община Стара Загора

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: „Социална инфраструктура”