Реконструкция и модернизация на пазар „Чаталджа”

Кадър от проекта за обновяване на пазар "Чаталджа"

Кадър от проекта за обновяване на пазар "Чаталджа"

Pazari EAD - Varna

Карта на съществуващите пазари в гр. Варна

Пазар „Чаталджа” е вторият по големина общински пазар във Варна. Фондът разгледа проект за неговото цялостно реконструиране, като съществуващата търговска площадка е заменена със съвременни търговски площи на два етажа, към които има и подземен паркинг и просторно кафене на откритото покривното ниво на сградата.

Целта на общинското дружество е да подобри както функционалността, така и цялостният външен вид на пазара така че той да бъде максимално удобно и атрактивно място за пазаруване за клиентите си, и да има положителен естетически ефект върху жилищната среда в квартала.

Проектът не намери подкрепа от Община Варна и не е реализиран до момента.

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта 3 500 000 Eвро

Инвеститор Общинско дружество „Пазари” ЕАД

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”