Рехабилитация на трансформаторни станции и околни площи за ЧЕЗ България

Снимка: dnevnik.bg

 

Инвестиционното намерение включва рехабилитация на 20 трафопоста и 30 разпределителни касетки, разположени в централната градска част, изграждане на ново кабелно трасе и обновяване на улична инфраструктура.

Проектът ще помогне за подобряване на градската визия и увеличаване на мерки за превенция на риск от аварии. 

 

РАЗВИТИЕ В СНИМКИ

  • Obrazcov trafopost

Етап Идея

Стойност на проекта Около 2 млн. лева