Рехабилитация на промишлените сгради на една от големите индустриални компании Холдинг Загора

Изглед на промишлена сграда за Холдинг Загора

Изглед на промишлена сграда за Холдинг Загора

Изглед на промишлена сграда за Холдинг Загора

Изглед на промишлена сграда за Холдинг Загора

Проектът е за саниране и рехабилитация на фабрики и пътища в южния индустриален квартал на града.

Скоро очаквайте повече информация!

Етап Завършен

Стойност на проекта Около 4 млн. лева