Рехабилитация на Планетариума

Изглед от Планетариума

Изглед от Планетариума

Изглед от Планетариума

Изглед от Планетариума

Скоро очаквайте повече информация!

Етап Идея

Стойност на проекта 3 млн. лева