Рехабилитация на индустриални сгради на компания за вагони

transwagon

transwagon

Проектът на Трансвагон е за рехабилитация на съществуващите стари заводски сгради, находящи се в индустриалната зона на Бургас. Осъществяването му ще подобри градската среда, но и ще осигури по-благоприятни условия на труд за работниците на компанията.

Въпреки положителната оценка и одобрено финансиране по JESSICA от страна на Регионалния фонд, договор за финансиране не беше подписан между страните.

 

 

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта EUR 3 000 000

Инвеститор Трансвагон АД