Рехабилитация и доизграждане на общинска гребна и ветроходна база

Очаквайте повече информация!

Етап Идея