Разширяване на съществуващ паркинг по протежението на бул. ”Приморски”

Кадър от паркинга на бул. ”Приморски”, Варна

Кадър от паркинга на бул. ”Приморски”, Варна

Кадър от паркинга на бул. ”Приморски”, Варна

Кадър от паркинга на бул. ”Приморски”, Варна

Паркингът се намира в долния край на Морската градина, до ж.п. гарата и до пристанище Варна, по протежението на бул. „Приморски“, до пресечката на ул. „Преслав“ и ул. „Черноризец Храбър“,  на 10-15 минути пеша от центъра на града. Локацията на паркинга е в непосредствена близост до много административни сгради, музеи и туристически забележителности, като например Римските терми.

Проектът представлява разширяване на съществуващ общински паркинг до 84 места, като бъдат изградени нови 50 места за коли и 6 за автобуси, работното време е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. По проекта са рехабилитирани 500 м от подземната ВиК инфраструктура по бул. “Приморски”. Ул. “8-и ноември“, която свързва новия паркинг с Римските терми става част от пешеходната зона на града и част от пешеходния маршрут на туристическите забележителности на Варна. Като част от дейностите по Проекта, пътната настилка и тротоарите по ул. „8-и ноември“ са изцяло подновени, изградена е велосипедна алея и ново енергоспестяващо улично осветление.

Проектът има за цел подобряване на градската мобилност във Варна, както и осигуряване на достъп на туристически автобуси до самия център на града. Новият паркинг, разширяването на пешеходната зона и нейното облагородяване ще спомогне за увеличаване броя на туристите, посещаващи музеи и други забележителности на Варна.

Проектът е успешно завършен през 2014г.

Етап Завършен

Стойност на проекта 1 397 000 лв.

Инвеститор Община Варна

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и Операция 1.4. Системи за устойчив градски транспорт