Проект за крематориум

Примерен кадър от осъществен сходен проект за крематориум

Примерен кадър от осъществен сходен проект за крематориум

Примерен кадър от осъществен сходен проект за крематориум

Примерен кадър от осъществен сходен проект за крематориум

Проектът е за изграждане на крематориум в Пловдив на бул. ’’Рогошко шосе’’ върху частен терен. Според плана, капацитетът на крематориума ще е 1500-2000 кремации годишно.

Преговорите с инвеститорите бяха прекратени след получаване на становище от Управляващия орган, че инвестицията е недопустима по Оперативна ос 1 на ОПРР 2007 – 2013.

Етап Прекратен проект

Степен на проектна готовност Проект, за който не беше постигнато съгласие