Подобряване достъпа и представянето на Големи Римски терми

Римските терми (баня) на Одесос са един най-запазените архитектурни паметници от римската епоха (І–ІV в.н.е.) и са най-голямата обществена антична сграда, открита досега в България. Те са един от най-ценните паметници на културата във Варна и са обект на Археологическия музей в града. Това е най-голямата римска баня на Балканския полуостров и четвърта по големина в Европа.

С цел популяризиране на Римските терми и увеличаване броя на посетителите е разработен проект от Община Варна. Проектът включва изграждане на посетителски център, бюфет, рекламен център за продажба на сувенири и сервизни помещения, като всички постройки имат подходяща архитектура. Също така ще бъде изградена и сцена за музикални и театрални представления на открито и ще бъде подготвен аудио визуален спектакъл свързан с Римските терми.

Осъществяването на проекта не само облагородява градската среда и подпомага  откриването на нови работни места, но най-вече ще популяризира Римските терми като един от най-големите и добре запазени паметници от този период.

Прогнозираният бюджет за инвестицията е в размер на BGN 625 000.

Финансиране по програма JESSICA не беше договорено. Проектът се реализира със собствени средства на Община Варна.

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта BGN 625 000

Потенциален инвеститор Община Варна