ПЕТ скенер за частна болница

11-10-17-18603

11-10-17-18603

Проектът на частната клиника е за закупуване на ПЕТ скенер за образна диагностика на стойност BGN 7 000 000.

Към момента на разглеждане на проектната идея, България разполага само с два ПЕТ скенера (във Варна и в София), които са крайно недостатъчни за обслужване на пациентите, поради което за изследване се чака повече от 3 месеца. Според световните медицински стандарти на всеки 500 000 души трябва да е осигурен поне един ПЕТ скенер, тоест в България те трябва да са 15, а не 2.

Осъществяването на проекта ще позволи да се увеличи възможността за ранна диагностика на онкологични заболявания и да се предприемат своевременни мерки за лечение на пациенти от цялата страна.

РАЗВИТИЕ В СНИМКИ

  • 11-10-17-18603

Етап Идея

Стойност на проекта BGN 7 000 000

Потенциален инвеститор частна клиника