Общежития за студенти

Пловдив е вторият по големина град след София и често е наричан културна столица на България. В града се намират някои от най-големите и престижни университети в страната.

Постоянно нарастващият брой на студентите поражда много проблеми, като най-сериозният от тях е недостигът на леглова база. В отговор на това, фокусът на проекта пада върху построяването на модерно и удобно общежитие, което да компенсира недостига на места за настаняване в града.

Етап Идея

Потенциален инвеститор Публично-частно партньорство

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: “Социална инфраструктура”