Кооператив „Панда“

Недостроената сграда за склад и офиси на фирмата

Недостроената сграда за склад и офиси на фирмата

Панда“ е основният дистрибутор на Office 1. Проектът е за завършване на недостроена сграда за склад и офиси на фирмата във „Владислав Варненчик“.

Въпреки договорения кредит по JESSICA, инвеститорът реализира проекта с други източници на финансиране.

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта 900 хил. лв.