Изграждане на нова газопреносна инфраструктура в няколко града

Снимка: eib.org

Скоро очаквайте повече информация!

Етап Идея