Изграждане на нова газопреносна инфраструктура в няколко града

Снимка: eib.org

 

Етап Идея