Изграждане на завод за резервни части за автомобили на компанията Witte

Местоположение на завод за резервни части за автомобили на компанията Witte

Местоположение на завод за резервни части за автомобили на компанията Witte

Визия на завод за резервни части за автомобили на компанията Witte

Визия на завод за резервни части за автомобили на компанията Witte

Вече утвърденият на българския пазар немски инвеститор ВИТТЕ Аутомотив, който работи с всички най-големи автомобилни производители в света, разширява производството си на дръжки за врати, ключалки и заключващи системи за автомобилни седалки в Русе.

Изграждането на новия завод ще създаде повече от 200 нови работни места, ще допринесе за развитието на Индустриалния парк на Русе и ще окаже осезаемо положително влияние върху икономиката на града и региона.

Етап Завършен

Стойност на проекта 15 564 000 Евро

Инвеститор ВИТТЕ Аутомотив

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”