Изграждане на закрит паркинг за 350 коли в централна градска част

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Проектът за надземен паркинг до сградата на Окръжен съд, с капацитет от 350 автомобила и прогнозен размер на инвестицията от 6-7 млн. лева.

Проектът не се реализира поради несъгласие на Съда да допусне строителство в непосредствена близост, както и невъзможността на Общината да предложи друго подходящо място в центъра на града.

РАЗВИТИЕ В СНИМКИ

  • Подобен закрит паркинг обслужва Лайпцигската зоологическа градина.

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта 6-7 млн. лева

Инвеститор Община Пловдив