Изграждане на логистичен център на компанията Speedy

Центърът ще бъде изграден върху част от бившия птицекомбинат в Маджерито.

Скоро очаквайте повече информация!

Етап Завършен

Стойност на проекта Около 3.5 млн. лева

Инвеститор Пит Бокс ЕООД