Изграждане на комплекс на мястото на бившата пивоварна Каменица

Пловдив

kamenitza

kamenitza

Проектът е за изграждане на комплекс с жилищни и офис сгради, търговски център, спортен комплекс, басейн, парк и детска градина върху терен от 30.5 хил. кв. м. част от бившата пивоварна „Каменица“. Върху останалите 3500 кв.м. се предвижда да бъде изграден комплекс „Пивоварница Каменица“, включващ микропивоварна за крафт бира, музей, бирария, магазин за сувенири, парк и отворена сцена за културни събития.

Очакванията са, че строителството ще започне през 2018 г. и да бъде завършено изцяло през 2023 г.

Тъй като локацията на проекта е извън зоните за въздействие по ИПГВР, проектът няма да получи финансиране по JESSICA.

Етап Идея