Градска железница

City train_1

Проект за нова мрежа за градска железница в Русе

City train_2

Визия за спирка на градска железница в Русе

City train_3

Проект за нова мрежа за градска железница в Русе

Идеята на проекта е да разшири съществуващия релсов път в и около Русе чрез създаване на връзка между градската и индустриалната част на града. Общият брой на работещите в индустриална зона Русе, която се намира на 20 км. от центъра на града е 2274 човека. Градската железница би могла да предложи на работниците бърз и удобен тридесет минутен трансфер до работните им места. Новата мрежа ще се състои от десет спирки, три от които вече съществуват.

Проектът цели да стимулира все повече хора да използват публичен градски транспорт, като по този начин допринася за намаляването на вредните емисии причинени от автомобилите.

Етап Идея

Инвеститор Консорциум между частни компании

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.4: „Устойчиви градски транспортни системи”