Фондът за градско развитие на Северна България предостави финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов

НЧ Трудолюбие 1907 село Вардим

НЧ Трудолюбие 1907 село Вардим

НЧ Филип Станисловов 1903 село Ореш

НЧ Филип Станисловов 1903 село Ореш

НЧ Светлина Царевец 1927 село Царевец

НЧ Светлина Царевец 1927 село Царевец

Проектът включва ремонт на три читалища в Община Свищов: НЧ „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, НЧ „Трудолюбие – 1907“, с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш. Те са разположени в самия център на населените места и с реставрацията им се подобри обликът на населените места, но също така се осигуриха съвременни удобства, които позволяват целогодишното използване на сградите.

Свищов се слави като просветен и търговски център с богата история, култура и традиции. Тук е създадено първото българско гражданско управление, първото българско читалище, първият български хор, първото светско училище и т.н. Целта на проекта е да доразвие и засили ролята на читалищата като важни обществени институции, които обогатяват културния живот и образование на местните хора, както и да създадат условия за съхранение на народните традиции и фолклор.

Ремонтът на НЧ „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, включва и пълна реновация на лятния театър към читалището, където от 2011г. се провежда ежегодния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“. Той се провежда под патронажа на Министерство на културата на Република България и популяризира изворния фолклор на България. Основната цел на Фестивала е да съхранява, разпространява и развива българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит и да представи пъстротата на българското фолклорно изкуство. На откритата сцена на летния театър към читалището всяка година звучат народни песни, мелодии и ритми в изпълнение на български и международни изпълнители, групи и ансамбли.

Проектът бе реализиран посредством финансов инструмент от Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 2,767 млн. лв., като към финансирането от 277 хил. лв. от Регионалния фонд, е добавена и безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,352 млн. лв., както и 138 хил. лв. инвестирани от Община Свищов.

Етап Завършен

Стойност на проекта 2.767 млн. лева

Инвеститор Община Свищов