Фондът предостави финансиране за нуждите на градския транспорт в община Враца

Стойност на заема от ФГР Север: 2 711 750 лв.

Проект: „Модернизиране на градския транспорт в община Враца – Фаза I“

През август 2019 г. „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД получи финансиране от 2.711 млн. лв. под формата на финансов лизинг от „ОТП Лизинг“ ЕООД. Целта на финансирането бе придобиване на 14 нови автобуса за градски транспорт „Исузу-Ситибус“. Превозните средства са екологичен клас Евро 6, нископодови за удобен транспорт на хора с уврежадания, разполагат със съвременна климатична система.

Инвестицията е част от стратегията за развитие на градския транспорт в община Враца, която цели да подобри мобилността, достъпността и качеството на транспортната услуга. Новият подвижен състав се използва за обслужване, както на вътрешноградските линии, така и за превози между населените места в рамките на общината.

През 2022 г. стартира Фаза II от модернизацията на врачанския градски транспорт, в рамките на която със средства ОП „Околна среда“ 2014-2020 бяха закупени нови тролейбуси.

Етап Завършен

Стойност на проекта 2 854 474 лв.

Инвеститор „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД