Фондът подписа споразумение за реинвестиране на изплатените средства

ОПРР

ОПРР

На 11 декември 2015, Фондът сключи допълнително споразумение, с което прие отговорността отново да инвестира изплатените от проектите средства. Срокът за реинвестиране на ресурса е до края на 2025 година.

Последно от блога