Допълнителни помещения и медицинско оборудване за болница „Св. Каридад“

 

 

 

 

 

 

Проект за изграждане и оборудване на ново интензивно отделение в болницата.

 

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта Около 1 млн. лева