Projects

Добрите Градски проекти имат висока степен на разпознаваемост и ясно изразен положителен имиджов ефект. JESSICA подпомага Градските проекти на общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства в седемте най-големи града на страната – Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

STAGE OF COMPLETION