JESSICA подкрепата за здравни проекти продължава

С удовлетворение може да съобщим, че през 2021 г. успешно изпълнихме първата ни частна инвестиция в здравна инфраструктура. С подкрепа на рециклирания ресурс по JESSICA в Център по образна диагностика „Младост“ във Варна вече функционира нов компютърен томограф, както и…