Градски транспорт Добрич ще получи 20 нови дизелови автобуса, финансирани от ОТП Лизинг и Регионален фонд за градско развитие

На фокус

ОТП Лизинг ЕООД и Регионален фонд за градско развитие АД, дъщерни компании на Банка ДСК, финансират Градски транспорт Добрич ЕООД за доставката на 20 броя нови автобуса за масов градски транспорт в град Добрич. Заемните средства са част от финансовия…

Фондът предостави финансиране за нуждите на градския транспорт в община Враца

Проект: „Модернизиране на градския транспорт в община Враца – Фаза I“ През август 2019 г. „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД получи финансиране от 2.711 млн. лв. под формата на финансов лизинг от „ОТП Лизинг“ ЕООД. Целта на финансирането бе придобиване…

Община Плевен – Интегриран проект за облагородяване на градската среда чрез насочени интервенции в централна градска част и Автогара Плевен

Проектът включва инвестиции в рехабилитация на пл. Свобода и пешеходната ул. Васил Левски от пл. Свобода до пл. Ст. Стамболов и основен ремонт на автогара Плевен. Над 12 хил. кв. м от пешеходната зона в центъра на града бяха обновени и…

За сайта (1)

Устойчив градски транспорт в община Габрово

С подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. община Габрово реализира проект за развитие на устойчив градски транспорт в града. Проектът се изпълнява на няколко етапа, като в периода 2017-2021г. се реализира Фаза 1, която включва: Обновяване на автопарка…