Разширяване на съществуващ паркинг по протежението на бул. ”Приморски”

Паркингът се намира в долния край на Морската градина, до ж.п. гарата и до пристанище Варна, по протежението на бул. „Приморски“, до пресечката на ул. „Преслав“ и ул. „Черноризец Храбър“,  на 10-15 минути пеша от центъра на града. Локацията на…

Изграждане на открит денонощен паркинг на бул. „Княз Борис I“

Проблемът с паркирането на автомобили в централната част на град Варна постоянно търси различни решения. Той е най-сериозен в туристическия сезон, когато стотиците автомобили, паркирани в максимална близост до подстъпите към морския бряг, създават дискомфорт на жителите и гостите на…

Obrazcov trafopost

Рехабилитация на трансформаторни станции и околни площи за ЧЕЗ България

Снимка: dnevnik.bg   Инвестиционното намерение включва рехабилитация на 20 трафопоста и 30 разпределителни касетки, разположени в централната градска част, изграждане на ново кабелно трасе и обновяване на улична инфраструктура. Проектът ще помогне за подобряване на градската визия и увеличаване на мерки…

Изграждане на закрит паркинг за 350 коли в централна градска част

Проектът за надземен паркинг до сградата на Окръжен съд, с капацитет от 350 автомобила и прогнозен размер на инвестицията от 6-7 млн. лева. Проектът не се реализира поради несъгласие на Съда да допусне строителство в непосредствена близост, както и невъзможността на…

Подземен паркинг в центъра

Както в повечето големи градове, така и във Варна има проблеми с паркирането в центъра и в близост до подстъпите към морския бряг. Особено сериозен е проблемът в туристическия сезон, когато автомобилите паркирани в близост до морската градина и до…

3 Cemetery Lisse

Проект за крематориум

Проектът е за изграждане на крематориум в Пловдив на бул. ’’Рогошко шосе’’ върху частен терен. Според плана, капацитетът на крематориума ще е 1500-2000 кремации годишно. Преговорите с инвеститорите бяха прекратени след получаване на становище от Управляващия орган, че инвестицията е недопустима…

toploficacia

Рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова топлопреносна мрежа на ЕВН Топлофикация

Инвестиционно намерение за рехабилитация на 15 км съществуващо трасе от топлопреносната мрежа на дружеството в Пловдив, изграждане на 5 км. Ново трасе, към което да се включат нови потребители – частни и публични и облагородяване на градската среда по засегната…

City train

Градска железница

На фокус

Идеята на проекта е да разшири съществуващия релсов път в и около Русе чрез създаване на връзка между градската и индустриалната част на града. Общият брой на работещите в индустриална зона Русе, която се намира на 20 км. от центъра…