Реконструкция на ж.п. гара

Plovdiv_Central_railway_station

Plovdiv_Central_railway_station

Plovdiv_Central_railway_station

Plovdiv_Central_railway_station

Ж.п. гара Пловдив функционира от 1870 г. Сградата на гарата е проектирана в стил сецесион от италианския архитект професор Мариано Пернигони и е завършена през 1908г.

През 2013, Министерството на транспорта предоставя на концесия стопанисването на сградата на ж.п. гара Пловдив на частни инвеститори с ангажимент за значителни инвестиции по рехабилитация и консервиране на сградата, както и облагородяване на заобикалящите я публични пространства, изграждане на хотел и многофункционална зала.

Преговорите с инвеститорите бяха прекратени след получаване на становище от Управляващия орган, че инвестицията в реконструкцията на ж.п. гара е недопустима по Оперативна ос 1 на ОПРР 2007 – 2013.

РАЗВИТИЕ В СНИМКИ

  • Plovdiv_Central_railway_station

  • Plovdiv_Central_railway_station

  • Plovdiv_Central_railway_station

Етап Прекратен проект

Инвеститор Железопътна гара Пловдив ООД