Реконструкция на „Юнашки салон”

Юнашки салон

Поглед към Юнашки салон отвън

Юнашки Салон_2

Поглед към Юнашки салон отвън

Юнашки салон_3

Настоящ интериорен изглед на Юнашки салон

Юнашки сало_4

Настоящ интериорен изглед на Юнашки салон

Реконструкция на Юнашки салон, Варна – спортно съоръжение, разположено в непосредствена близост до Катедралата и собственост на Национална спортна база ЕАД (НСБ).

Сградата с уникалните и дървени орнаменти и колони е построена през 1910 г. и е сертифицирана като паметник на културата и архитектурата от 1982 г. Салонът се състои от спортна зала за тренировъчни цели и търговски помещения, които са предназначени за отдаване под наем. Към момента сградата е изоставена и необитаема и се нуждае от цялостно обновление.

„Юнашки салон“ е признат за първото спортно съоръжение в града, като по този начин проектът отива далеч отвъд стандартна реконструкция на сградата.

Целта на проекта е да се възстанови имота в строго съответствие със закона за защита на културните паметници, което изисква запазване на фасадата и позволява строително-монтажни работи само във вътрешността на сградата. Салонът ще бъде изцяло обновен, което ще го направи подходящ за спортни и други събития, а прилежащите търговски площи ще бъдат разширени и модернизирани. Малка изложба в чест на спортните постижения на Варна ще бъде разположена във фоайето.

Проектът ще създаде допълнителни възможности за местните хора за провеждане на професионални и любителски спортни събития и ще предостави още едно многофункционално място за спортни, културни и бизнес събития.

Етап В процес на реализация

Стойност на проекта BGN 1 800 000

Инвеститор Община Варна

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

Степен на проектна готовност В напреднала фаза на разработване