Реконструкция на склад от бившия домостроителен комбинат в Плевен в модерна логистична база

Преди реконструкцията

Преди реконструкцията

Преди реконструкцията

Преди реконструкцията

Преди реконструкцията

Преди реконструкцията

in process

in process

След реконструкцията

След реконструкцията

Capture1

Capture1

ЛС Комерс ООД е водещ дистрибутор в Северна България на парфюмерия, козметика, перилни и почистващи материали, санитарно – хигиени продукти и други стоки за бита.

Фирмата реализира проект за цялостно обновяване на промишлено хале с площ от 6 440 кв.м., построен през 1970г. като част от Домостроителния комбинат на Плевен. Част от сградата се превръща в основен логистичен склад, друга – в административен център на компанията. Проектът изцяло променя визията на сградата и заобикалящата я инфраструктура в западна Индустриална зона на Плевен и създава 10 нови работни места.

Етап Завършен

Стойност на проекта над 2 млн. лева

Инвеститор ЛС Комерс ООД