Рехабилитация на фасадата и покупка на медицинско оборудване за болница Медикус Алфа

Причина за прекратяване на преговорите: оценка за неприемлив риск

 

Етап Прекратени преговори

Стойност на проекта Около 500 хил. лева