Рехабилитация и трансформация на Централна поща в търговски център

Визуализация на възможния изглед на завършения проект

Визуализация на възможния изглед на завършения проект

Целта на проекта е Централна поща да бъде приобщена към реконструкцията на площад Централен в Пловдив.

Етап Прекратени преговори

Стойност на проекта Над 4 млн. лева