Обновяване спирките на градския транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

По линия на публично частно партньорство между бизнеса и Община Плевен.


Етап Идея

Потенциален инвеститор Община Плевен