Многоетажен паркинг

An example image - Santa_Monica_Public_Parking

Примерно изображение - Публичен паркинг в Санта Моника

An example image - Public Parking Lincoln Road_re

Примерно изображение - Публичен паркинг Линкълн Роуд

Проектът има за цел изграждането на нов многоетажен паркинг в непосредствена близост до Морска гара Бургас, който да служи за намаляване на трафика в зоната около Пристанище Бургас и Морската градина, и да осигури необходимите места за паркиране.

До момента проектната идея не е намерила реализация.

Етап Идея

Инвеститор Община Бургас

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Степен на проектна готовност Предпроектно проучване