КОЦ Бургас

Инвестиционното намерение включва покупка на нов ПЕТ скенер за комплексния онкологичен диспансер в Бургас, който ще затвори цикъла на диагностика и лечение на раковите заболявания, както и изграждане и оборудване на отделение по брахитерапия.

Брахитерапията е изключително ценен метод, при който се отстраняват само туморни клетки и външното облъчване е сведено до минимум. По този начин пациентите си спестяват тежките усложнения и подобряват качество си на живот след лечение.

Етап Идея

Стойност на проекта 6 000 000 лева

Инвеститор КОЦ Бургас