Oтговорни лица в общините

Бургас

Руска Бояджиева

Заместник кмет Община Бургас
Тел. 056/90 72 72
Е-mail: eui_depm@burgas.bg

Варна

Пейчо Пейчев

Заместник кмет Община Варна
Тел. 052/820 030; 052/820 310
Е-mail: ppeychev@varna.bg

Плевен

Дикран Ованесян

Директор Дирекция „Европроекти”
Тел. 064/881 228
Е-mail: pro_pro@abv.bg

Пловдив

инж. Димитър Кацарски

Заместник кмет “Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции”
Тел.  032/656 456
Е-mail: d_katzarski@plovdiv.bg

Русе

Страхил Карапчански

Заместник кмет Община Русе
Тел. 082/88 18 17
Е-mail: skarapachanski@ruse-bg.com

Стара Загора

Инж. Янчо Калоянов

Заместник кмет Община Стара Загора
Тел. 042/60 04 16
Е-mail: y.d.kaloynov@starazagora.bg