Eкип и контакти

Мартин Заимов

Изпълнителен директор и Председател на Борда на директорите.

Завършил е инженерство в Техническия университет в София, икономика в колежа Birkbeck в Лондон и икономика и история на Европа в Лондонското икономическо училище.  Отговаря за въвеждането и ръководи българския валутен борд от 1997г. до 2003 г. В продължение на четири години е заместник-председател на Общинския съвет на София и ръководи изработването на генералния план за мобилността в града. Има дългогодишен опит в управлението на инвестиции в дялове на малки компании и в недвижими имоти. От  2007 г. е член на ръководството и  председател на Надзорния съвет на Сосиете Женерал Експресбанк (СЖЕБ).

Моб. тел. 0888 552 292
Тел. 02/937 04 48
Е-mail:martin.zaimov@jessicafund.bg
Адрес: бул. “Александър Стамболийски” 73, София 1303

 

Асен Асенов

Заместник председател на Борда на директорите

Завършил е Университета за национално и световно стопанство, София. Има дългогодишен опит в българския банков сектор в областта на корпоративното кредитиране и проектно финансиране. Започва кариерата си в Първа Частна Банка, където работи 3 години в областта на кредитиране на частния сектор със средства предоставени по кредитни линии от Световната Банка и Европейската Инвестиционна Банка. От 1996 г. започва в ИНГ Банк, клон София, където в продължение на 13 години заема различни длъжности в областта на корпоративното кредитиране и проектно финансиране. В периода 2007 – 2008 специализира в централата на банката в гр. Амстердам в отдела по финансиране на енергийни проекти, където работи по проекти в Русия и Близкия Изток. От 2009 г. преминава в отдела по корпоративно и инвестиционно банкиране на СЖЕБ и се занимава със структурирано и проектно финансиране.

 

Алис Мъгърдичян

Управляващ директор „Регионален фонд за градско развитие” АД

Магистър от Университета за национално и световно стопанство, София, специалност „Финанси”. Развива кариера си изцяло в банковия сектор. Започва през 2001г. в Райфейзенбанк, където в продължение на 9 години трупва опит в различни отдели на банката, като „Разплащания и операции”, „Търговско финансиране и документарни операции”, „Проектно финансиране – недвижими имоти”. В периода 2010 – 2012г. е част от екипа на Големи Корпоративни клиенти в Централното управление на ОББ АД и заема позиция на старши специалист „Връзки с клиенти”. В края на 2012г. се присъединява към Регионален фонд за градско развитие.

Моб. тел. 0896 885 110
Тел. 02/937 06 00 Е-mail: alis.magardichyan@jessicafund.bg
Адрес: бул. “Александър Стамболийски” 73, София 1303

 

Георги Стойчев

Старши мениджър инвестиции „Регионален фонд за градско развитие” АД

Магистър от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Международна търговия”. В началото на трудовата си кариера заема различни позиции с насоченост „Европейска интеграция“ в администрацията на Областния управител на Пловдивска област. Работи в банковия сектор от 2008 г., а от 2010 г. е част от екипа на „Корпоративно банкиране“ на „Обединена българска банка“ АД. В периода 2013 г. – 2018 г. е мениджър на един от бизнес центровете на ОББ в София. Включва се в екипа на регионалния фонд през средата на 2018 г.

Моб. тел. 0879 33 78 26
Тел. 
02/937 06 75, Е-mail: georgi.stoychev@jessicafund.bg
Адрес: 
бул. “Александър Стамболийски” 73, София 1303

 

Ралица Груева

Мениджър инвестиции „Регионален фонд за градско развитие” АД

Магистър от Университета за национално и световно стопанство, София, специалност „Счетоводство и контрол“. Започва кариерата си, като счетоводител. През 2003 г.  постъпва в ПрокКредит Банк, където заема различни позиции свързани с кредитирането – кредитен експерт, обучаващ стажанти Кредитиране, ръководител отдел „Кредитиране”. В периода 2009 – 2015 г. заема позицията „Старши анализатор Кредитен риск” в Банка Креди Агрикол България. В началото на 2015 г. работи като Главен експерт Кредитен риск в Ти Би АЙ Банк. Присъединява се към Регионалния фонд за градско развитие в средата на 2015 г.

Моб. тел. 0894 334 308
Тел. 
02/937 06 46, Е-mail: Ralitsa.grueva@jessicafund.bg 
Адрес: 
бул. “Александър Стамболийски” 73, София 1303

Диана Симеонова

Мениджър инвестиции „Регионален фонд за градско развитие” АД

Магистър от Университета за национално и световно стопанство, София, специалност „Международни икономически отношения”.  През 2012 завършва квалификационен курс „Финансист –Банково дело“ към  Международния банков институт, София. В началото на кариерата си работи в софийския офис на „Делойт“, България, в отдела за счетоводни услуги към външни клиенти. Следва дългогодишен стаж в Управление Корпоративно банкиране на Обединена българска банка , сегмент „Малък и среден бизнес“ , започвайки като финансов и кредитен анализатор, а впоследствие Ръководител екип кредитиране „Малък бизнес“. Преди присъединяването си към екипа на фонда, работи като старши експерт в отдел „Бизнес развитие“ и дирекция „Европейски проекти и финансови институции“ на същата банка, където трупа опит в работата по европейски оперативни програми, вкл. и с финансови инструменти по линия на европейските фондове.

Моб. тел. 0879 136 069
Тел. 
02/937 06 17, Е-mail: Diana.Simeonova@jessicafund.bg 
Адрес: 
бул. “Александър Стамболийски” 73, София 1303