Акционери

Societe Generale Експресбанк Груп 

Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции  в България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни дружества – Sogelease България, Societe Generale Факторинг и асоциираното й дружество – живото застрахователната компания Sogelife България. Заедно със своите 1 500 служители, Societe Generale Експресбанк се стреми  да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. Банката е носител на множество награди, сред които „Най-добра банка в България“ от международното финансово списание Euromoney за 2012 г. През август 2012 рейтинговата агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Societe Generale Експресбанк – ‘BBB+’ със стабилна перспектива, който е възможно най-високия рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България.

  • 99.74% от капитала са собственост на Societe Generale S.A.;
  • 54 млн. лв. нетна печалба за 2012 г.;
  • 170 млн. лв. нетен банков доход за 2012 г.;
  • 3.8 милиарда лв. общ обем на активите към края на 2012 г.;
  • 150 офиса;

повече от 380 000 клиенти.

www.sgeb.bg

ЕЛАНА Холдинг и ЕЛАНА Инвестмънт

ЕЛАНА Холдинг е една от най-големите небанкови финансови групи в България с 22-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. Компанията е  утвърдена в:  управление на финансови активи; търговия на финансовите пазари; инвестиционно банкиране; инвестиционно консултиране по европейски програми; инвестиции в земи; управление на инвестиции във възобновяема енергия. В управлението на публични фондове ЕЛАНА Холдинг има опит с успешното оперативно управление на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ след спечелен конкурс на Световната банка.

ЕЛАНА Инвестмънт е утвърдена консултантска компания по европейски фондове за бизнес и общини – за 15 години над 500 предприятия и общини имат привлечени инвестиции за над 200 млн. лв.

www.elana.net

Balkan Advisors

Balkan Advisors е международна консултантска фирма, работеща в областта на инвестиционното банкиране и стратегически консултации в България и Балканския регион. Експертите й разполагат с богат опит в области като:

  • Управлението на фондове – доказан опит в структурирането, управлението и увеличаването на стойността на инвестициите;
  • Умения и опит в структурирането и управлението на проекти за градско строителство;
  • Опит в работа с общински съвети и общинската администрация при управлението на средствата им в привличането на външно финансиране;
  • Опит в оценката и структурирането на публично частни партньорства и концесионни отношения;

Balkan Advisors развива активна дейност в областта на инвестициите в недвижим имоти и медийния сектор в България и региона.