JPL

Проект за изграждане на нова производствена база на терен част от Логистичен и индустриален парк Бургас.

След оценка на риска, преговорите за финансиране бяха прекратени от страна на Фонда.

Етап Идея

Инвеститор JPL